Smart Cleaning

Фландрия

Какво са ваучерите за услуги?

Системата с ваучери за услуги е метод на плащане, субсидиран от регион Фландрия. Тя позволява на всеки възрастен жител във Фландрия да се възползва от услуги на изгодни цени. Системата за ваучери за услуги предлага на хората удобен начин да използват редица домашни услуги чрез закупуване на ваучери за услуги. Един ваучер за услуги заплаща един час работа. В момента ваучерите за услуги се управляват от Pluxee.

Каква е цената?

Ако сте „обикновен“ потребител, можете да поръчате максимум 500 ваучера за услуги на календарна година и за тях ще платите:

 • 9 Евро за първите 400 поръчани;
 • 10 Евро за следващите 100.

Ако купувате ваучери за услуги като домакинство (Вашето домакинство включва всички хора, регистрирани на Вашия адрес), можете да поръчате максимум 1000 ваучера на календарна година и за тях ще платите:

 • 9 Евро за първите 800 поръчани;
 • 10 Евро за следващите 200.

Това е валидно независимо от члена на вашето домакинство, който поръчва ваучерите за услуги.

Как да се регистрирате

Ако желаете да се възползвате от системата за ваучери за услуги, трябва да сте регистрирани в системата на Pluxee. За да направите това, просто се регистрирайте, като създадете своя акаунт (Регистрирайте се онлайн). След това можете да управлявате чековете и личните си данни по всяко време от Вашата Защитена зона, или дори по-лесно: чрез мобилното приложение „Titres-Services Flandre”! 

Поръчайте електронни ваучери за услуги

Поръчайте Вашите електронни ваучери за услуги с няколко щраквания чрез Вашата Защитена зона или чрез мобилното приложение „Titres-Services Flandre”. Възможно е също така да поръчате Вашите ваучери чрез прост превод към банковата сметка на Pluxee, чрез Вашия портал за ваучери за услуги или чрез банковото приложение на Вашата лична банка:

 • Прехвърлете общата стойност на ваучерите за услуги, които желаете да поръчате.
 • Поръчайте Вашите ваучери: минимум 10 на поръчка.
 • Направете превода към банковата сметка на Pluxee за регион Фландрия BE41 0017 7246 2610, с Вашия потребителски номер на Pluxee (12 цифри, започващи със 190) в структурирана комуникация.
 • Не поръчвайте твърде много ваучери за услуги, за да предотвратите изтичането на срока им, ваучерите са валидни 12 месеца.
 • Например: ако искате да поръчате 10 ваучера за услуги на стойност 9 Евро, ще трябва да направите превод от 90 Евро (10 x 9 Евро) към банковата сметка на Pluxee BE41 0017 7246 2610 с Вашия потребителски номер в структурирано съобщение.

Вашите електронни ваучери за услуги ще Ви бъдат предоставени във Вашия електронен портфейл при получаване на плащането Ви, това може да отнеме до 2 работни дни. Проверете  баланса на вашите ваучери за услуги по всяко време  чрез мобилното приложение Pluxee или чрез вашата Защитена зона.

Планирайте Вашите услуги за почистване в Фландрия

След като се регистрирате успешно в Pluxee, можете да насрочите първата си услуга за почистване във Фландрия, като се свържете с нас. В заявката си посочете точния си адрес, предпочитаните дни/часове за почистване, както и езиците, които говорите.

Потвърдете услугата

 • След като услугата по почистването бъде извършена от домашния помощник, нямате какво повече да правите. Домашният помощник (или по изключение одобрената компания) е този, който кодира услугата (което може да се извършва 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата). Разбира се, одобрената компания проверява и потвърждава информацията на кодираната услуга.
 • След това ще получите известие с покана да потвърдите или оспорите услугата (в случай на липса на отговор в рамките на 5 дни, тя ще бъде автоматично потвърдена).
 • След като потвърдите услугата, точното количество електронни ваучери за услуги автоматично се изтегля от вашия електронен портфейл, за да продължите с плащането (при условие, че балансът на Вашия портфейл е достатъчен). Ако не, ще бъдете подканени да финансирате портфейла си, като закупите ваучери за услуги.
It shows how easy it is to contact us if one is in a need of home cleaning services.

Какви са Вашите данъчни облекчения?

Вашият основен адрес (както е регистриран в Регистъра на населението) се намира в регион Фландрия? Като „обиновен“ потребител или като домакинство, Вие се възползвате от намаление на данъка от 1,80 Евро/ваучер за услуга за първите си 174 ваучера за услуги. Следователно вместо по 9 Евро, накрая ще платите само 7,20 Евро! Научете всичко за нашето данъчно приспадане в нашия раздел с често задавани въпроси.