Ако смесите бял оцет с белина ще получите изключително опасно химично оръжие?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *