Регистрация към Sodexo

ЗАЩО SODEXO?

 

Сервизните чекове предлагани от Sodexo са изключително удобен начин за заплащане на редица домашни услуги. 1 сервизен чек = 1 час работа. Обхватът на услугите, за които може да бъде платено със сервизни ваучери, е конкретизиран от държавните органи и включва:
 

  • домашно почистване, включително прозорци
  • пране
  • гладене
  • поръчки и пазаруване
  • приготвяне на храна
  • малки шиваки услуги
  • други домашни дейности

Размерът на времето, необходимо за да предоставим нашите услуги, зависи от различни фактори. Така например, за предоставяне на услугата почистване на домовете, трябва да се вземат предвид фактори като размер на апартамента (кв.м.), брой и наситеност на мебели и обзавеждане в апартамента, брой прозорци (ако искате редовно чистене на прозорци) и други. Практиката показва, че обичайно времето нужно за почистване на повечето апартаменти е между 3 и 4 часа. Моля, не се колебайте да се свържете с нас, по всяко удобно за вас време бихме могли да дойдем до жилището ви и да калкулираме времето и разходите нужни за предоставянето на  различните ни услуги.

 

 

От 01.01.2016 СЕРВИЗНИ ЧЕКОВЕ Нови Разпоредби

 

От 1 януари 2016 г. покупната цена на един сервизен чек продължава да е 9 евро за първите 400 чека на човек, или първите 800 чека за едно домакинство (състоящо се от 2-ма заети). Цената на всеки допълнителен сервизен чек остава на 10 евро. Максималният брой чекове за една календарна година за едно лице е 500, а за едно домакинство е 1000 броя. Стойността на обратно изкупуване на сервизните чекове от страна на държавата се променя на 1,35 евро за първите 155 чека на човек. Това означава, че от 2016 г. едно домакинство, състоящо се от 2-ма заети може да закупи:

 

  • 310 чека х 7,65 евро (цената на чека е 9 евро, а след приспадане от данъците ви = 7,65 евро)
  • 490 чека x 9 евро
  • 200 чека x 10 евро

 

Виж още:


Знате ли че ...

Някои съставки в почистващите препарати предизвикват остри и незабавни опасности, като кожни възпаления, сълзене на очите, химически изгаряния, докат други са свързани с хронични или дългосрочни ефекти, включително и рак?

Бананените обелки могат да почистват сребро и да излъскват кожени обувки?

Можете да почистите хубаво вашата съдомиялна машина, като сложите хлебна сода и я пуснете празна?

Залепналите дъвки могат да бъдат премахнати с ютия – поставяйки вестник върху засегнатото място и минавайки отгоре с ютията?

Имате ли поръчка за нас, моля пратете я тук